Era ulotnej wiary

Skutkiem oddziaływania rewolucji technotronicznej na wszelkie dotychczasowe ideologie i światopoglądy są czasy zmiennych przekonań. Myśli człowieka są silnie powiązane z tym, czego doświadcza. Nie jest to relacja przygodna lecz wzajemnie na siebie oddziałująca: doświadczenie wpływa na myśl, a myśl warunkuje interpretację doświadczenia.

Współcześnie coraz częściej dominuje model wysoce indywidualistycznych, nieustrukturyzowanych i zmiennych zapatrywań. Instytucjonalne wierzenia – jako połączenie idei i instytucji – wielu osobom nie wydają się już ani potrzebne, ani ważne, podczas gdy sceptycyzm, który tak bardzo przyczynił się do podważenia zinstytucjonalizowanej wiary, ściera się obecnie z nowym trendem akcentującym entuzjazm i zaangażowanie. Rezultatem tego są okresy chwilowych mód, szybko zmieniających się poglądów, gdzie namiętności dostarczają jednoczącego spoiwa, zapewnianego dawniej przez instytucje, a wyblakłe, rewolucyjne hasła przeszłości dodają otuchy w obliczu zupełnie odmiennych perspektyw.

Zbigniew Brzeziński – Między dwoma wiekami.
Rola Ameryki w erze technotronicznej