Autor

Wszystko zostało już powiedziane, ponieważ jednak nikt nie słucha, trzeba wciąż zaczynać od nowa.
André Gide

Witaj w solipsyzmie!

Zebrałem tu najciekawsze fragmenty literatury. Ograniczyłem się do nadania tytułów, drobnych korekt edytorskich oraz tłumaczeń.

Zaprezentowane tu poglądy są względnie skrajne, umyślnie kontrowersyjne, a częstokroć wzajemnie sprzeczne. W żadnym razie nie należy ich mylić ze zdaniem autora strony.

Życzę przyjemnej lektury!