Najwyższym dobrem dla człowieka jest
wieść przez całe dnie dysputy o cnocie.

Platon

Wszystko zostało już powiedziane, ponieważ jednak
nikt nie słucha, trzeba wciąż zaczynać od nowa.

André Gide

Wielkie to szaleństwo, chcieć być rozsądnym samemu.
François de La Rochefoucauld

Słowa całkowicie prawdziwe wydają się paradoksem.
老子

O, gdybyś milczał! Byłbyś nadal filozofem.
Boecjusz

 
 
 
Witaj w solipsyzmie!

Zebrałem tutaj najciekawsze, moim zdaniem, fragmenty literatury. Naszkicowane w nich poglądy nieodrodnych autorów są z założenia względnie skrajne, umyślnie kontrowersyjne, a częstokroć wzajemnie sprzeczne. W żadnym razie nie należy ich mylić z moimi opiniami. Ograniczyłem się do nadania tytułów, niekiedy do tłumaczeń oraz do paru drobnych korekt edytorskich nie zmieniających sensu treści.

Życzę owocnej lektury!

Dyskusja