Najwyższym dobrem dla człowieka jest
wieść przez całe dnie dysputy o cnocie.

Platon

Wszystko zostało już powiedziane, ponieważ jednak
nikt nie słucha, trzeba wciąż zaczynać od nowa.

André Gide

Wielkie to szaleństwo, chcieć być rozsądnym samemu.
François de La Rochefoucauld

O, gdybyś milczał! Byłbyś nadal filozofem.
Boecjusz

Witaj w solipsyzmie!

Zebrałem tu najciekawsze, moim zdaniem, fragmenty literatury. Zaprezentowane w nich poglądy są z założenia względnie skrajne, umyślnie kontrowersyjne, a częstokroć wzajemnie sprzeczne. Ograniczyłem się do nadania tytułów, niekiedy do tłumaczeń oraz do paru drobnych korekt edytorskich nie zmieniających sensu treści.