Witaj w solipsyzmie,

Zebrałem tutaj najciekawsze znane mi fragmenty literatury. Naszkicowane w nich poglądy z założenia są względnie skrajne, umyślnie kontrowersyjne i częstokroć wzajemnie sprzeczne.

Życzę owocnej lektury!

gh