Najwyższym dobrem dla człowieka jest
wieść przez całe dnie dysputy o cnocie.

Platon

Wszystko zostało już powiedziane, ponieważ jednak
nikt nie słucha, trzeba wciąż zaczynać od nowa.

André Gide

Słowa całkowicie prawdziwe wydają się paradoksem.
老子

Wielkie to szaleństwo, chcieć być rozsądnym samemu.
François de La Rochefoucauld

O, gdybyś milczał! Byłbyś nadal filozofem.
Boecjusz

 
 
 
Witaj w solipsyzmie!

Zebrałem tutaj najciekawsze znane mi fragmenty literatury. Naszkicowane w nich poglądy są z założenia względnie skrajne, umyślnie kontrowersyjne i częstokroć wzajemnie sprzeczne. W żadnym razie nie należy ich mylić z moimi opiniami.

Ograniczyłem się do nadania tytułów, niekiedy do tłumaczeń oraz do paru drobnych korekt edytorskich nie zmieniających sensu treści. Życzę owocnej lektury!

Dyskusja