Witaj w solipsyzmie!

Zebrałem tutaj najciekawsze znane mi fragmenty literatury. Naszkicowane w nich poglądy są z założenia względnie skrajne, umyślnie kontrowersyjne i częstokroć wzajemnie sprzeczne. W żadnym razie nie należy ich mylić z moimi opiniami.

Ograniczyłem się do nadania tytułów, niekiedy do tłumaczeń oraz do paru drobnych korekt edytorskich nie zmieniających sensu treści. Jeśli chodzi o samą ideę solipsyzmu, to uważam ją za intelektualny żart i nie traktuję poważnie.

Życzę owocnej lektury!

gh