Witaj w solipsyzmie!

Zebrałem tutaj najciekawsze, znane mi fragmenty literatury. Przedstawione w nich opinie są z założenia skrajne, umyślnie kontrowersyjne i często wzajemnie sprzeczne. Życzę miłej lektury!

gh