Witaj w solipsyzmie!

Zebrałem tutaj najciekawsze znane mi fragmenty literatury. Przedstawione poglądy są z założenia względnie skrajne, umyślnie kontrowersyjne i częstokroć wzajemnie sprzeczne. Życzę miłej lektury!

gh